Εξεταστέα ύλη Ιουνίου 2017-18

Α΄Τάξη
Ιστορία
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική

Β΄Τάξη

Ιστορία
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική


Γ΄Τάξη
Ιστορία
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική