Βεβαίωση σπουδών για απόκτηση ιθαγένειας

Βεβαίωση σπουδών για απόκτηση ιθαγένειας
Αυτή η ειδική  βεβαίωση σπουδών εκδίδεται από το σχολείο για αλλοδαπό μαθητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία σχολική χρονιά σ' αυτό.

1. Αν είναι ανήλικος την αίτηση υποβάλει ο γονέας-κηδεμόνας του ή άλλος ενήλικος με νόμιμη εξουσιοδότηση του γονέα-κηδεμόνα.
2. Αν είναι άνω των 18 ετών την αίτηση υποβάλει ο ίδιος ή άλλος ενήλικος με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου.
3. Λόγω μέτρων προστασίας από τον νέο κορωνοϊό, η προσέλευση στο σχολείο θα γίνεται μετά από προσυνεννόηση και ραντεβού στο 2107651501.
4. Προσερχόμενος στο σχολείο, αυτός που θα υποβάλει την αίτηση, φέρει μαζί του και τα εξής:

α. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίων του μαθητή, του πατέρα του και της μητέρας του.
β. Απλή φωτοτυπία τού πρωτότυπου και της επίσημης μετάφρασης τού πιστοποιητικού γέννησης ή της οικογενειακής μερίδας του μαθητή (στα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αναγράφονται στα λατινικά και στα ελληνικά: το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και μητρώνυμο του μαθητή ).


Ενημέρωση: 07-09-2020