Χρήσιμα

Χρήσιμα


Νομοθεσία


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ


EMAIL ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2022-23


Ωράριο λειτουργίας Νο 2


Η νέα διαδικασία στο edupass.gov.gr δήλωσης και έκδοσης της σχολικής κάρτας μαθητή μετά από διενέργεια self-test  Δείτε περισσότερα στο σχετικό ΦΕΚ 4960/26-10-2021


Οδηγίες εγγραφής στην Α΄τάξη και επανεγγραφής στις Β΄και Γ΄τάξεις

Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής ή Επανεγγραφής (.doc)

Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής ή Επανεγγραφής (.pdf)


Το ωράριο λειτουργίας & διαλείμματααπό Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022
Το ωράριο λειτουργίας & διαλείμματα του 2021-22 ανά τμήμα του σχολείου λόγω Covid19
Οι θέσεις προαυλισμού κατά το διάλειμμα 
του 2021-22 ανά τμήμα  λόγω Covid19 

Η σειρά αναμονής για το σχολικό κυλικείο του 2021-22 λόγω Covid19 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2021-22

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές ανά τμήμα του 2021-22

Πρόγραμμα συναντήσεων γονέων-καθηγητών 2021-22 (επικοινωνείτε μέσω email του καθηγητή για ραντεβού)

Καθηγητής ανά μάθημα 2021-22


Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Σχολικός κανονισμός λειτουργίας
Έκδοση βεβαίωσης σπουδών για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
Ψηφιακή έκδοση τίτλων σπουδών από gov.gr (από το σχολικό έτος 2016-17 και εντεύθεν)

Αρμόδιο Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού είναι το 2ο ΚΕΣΥΠ Ηλιούπολης

Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων

Εγκύκλιος για απαγόρευση χρήσης κινητών και άλλων συσκευών στο χώρο του σχολείου

Οδηγίες αντισεισμικής προστασίας στο χώρο του σχολείου


Αίτηση απλή, γενικής χρήσης   doc pdf

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599       doc  pdf

Αίτηση - Υ. Δ. Ν.1599            doc  pdf


Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: Έντυπο Εγκύκλιος  Νήπιο  Δημοτικό

Δείτε:

εδώ την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας

εδώ το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης του Μαθητή (το οποίο χορηγούν στους γονείς οι  μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ ή οι ιδιώτες ιατροί, φυλάσσεται δε στο αρχείο του ιατρού και όχι του σχολείου)

εδώ το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

  • Από το σχολικό έτος 2015-16 θα ισχύει μόνο η K.Y.A. των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας με αρ. πρωτ. Φ.6/304/75662/Γ1/16-5-2014: (ΦΕΚ 1296Β’/21-5-2014, παρ. 4)
    Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ Aριθμ. 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/23.1.2018) σχετικά με εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση (απουσίες) και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.