Διαύγεια

Βεβαιώσεις απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοπροστασίας

211117apolymansi
210928apolymansi
210519apolymansi
210510apolymansi
210129apolymansi


Βύρωνας, 21-01-2020

 Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την μονοήμερη εκδρομή των μαθητών των Α', Β' & Γ΄τάξεων του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στη Θήβα-Λειβαδιά Αττικής που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 06-04-2020, επέλεξε το πρακτορείο "Panagiotopoulos Tours", επειδή έκρινε την προσφορά του αρτιότερη και πιο συμφέρουσα.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 1. Panagiotopoulos Tours    472€ το 50άρι πούλμαν
 2. Zervos Tours                  600€ το 50άρι πούλμαν
 3. Sandy & Katrin Coaches  Η προσφορά δεν συμμετείχε τελικά στον διαγωνισμό

Η Επιτροπή

Πράξη Διευθύντριας: 19h/21-01-2020


Βύρωνας, 24-01-2020

 Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την επικείμενη εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στο Μόναχο (Γερμανίας) που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την 10-03-2020 έως και την 14-03-2020, επέλεξε το πρακτορείο Manessis Travel, επειδή έκρινε την προσφορά του αρτιότερη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα στην ταξιδιωτική ασφάλιση.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 1. Manessis Travel 770€/άτομο τελική τιμή με πρωινό και ημιδιατροφή (Munchen City Hotel)
  2. Travel Project 
  α) 645€/άτομο + 16€-18€/άτομο για γεύμα & πρωινό στο Gasthoff Hotel
  β) 675€/άτομο + 16€-18€/άτομο για γεύμα & πρωινό στο Munchen City Hotel
  3. Happy Days Travel 695€/άτομο με πρωινό στο Munchen City Hotel + 80€/άτομο για ημιδιατροφή

Η Επιτροπή

Πράξη Διευθύντριας: 18η/24-01-2020


Βύρωνας, 21-03-2019

 Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την μονοήμερη εκδρομή των μαθητών του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στην Ερέτρια Εύβοιας, επέλεξε το πρακτορείο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, επειδή έκρινε την προσφορά του αρτιότερη και πιο συμφέρουσα:

 

Παναγιωτόπουλος           345€ ανά πούλμαν

 

Η Επιτροπή

Πράξη Διευθύντριας: 27η/21-03-2019


Βύρωνας, 17-03-2017

 Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την μονοήμερη εκδρομή των μαθητών των Α' & Β'΄τάξεων του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στις Μυκήνες-Ναύπλιο  που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 05-05-2017, επέλεξε το πρακτορείο DNA Travel, επειδή έκρινε την προσφορά του αρτιότερη και πιο συμφέρουσα.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 1. DNA Travel                     1700€ (4 πούλμαν 50 θέσεων - Συμπεριλαμβάνεται η αστική ευθύνη)
 2. Thiamis Tours                 480€/πούλμαν + 2,50€/μαθητή αστική ευθύνη
 3. By Tours                        480€/πούλμαν + 2,00€/μαθητή αστική ευθύνη
 4. Παναγιωτόπουλος           400€+ ΦΠΑ το 50άρι πούλμαν, 300€+ ΦΠΑ το 20άρι πούλμαν
 5. Travel Bug                     496€ το 50άρι πούλμαν + 5€/μαθητή ιατρ/κή και αστική ευθύνη
 6. Moustakas Tours             520€ το 50άρι πούλμαν
 7. Sandy & Katrin Coaches  600€ το 50άρι πούλμαν
 8. Zappas Travel                650€ το 50άρι πούλμαν
 9. Another Tour                 1680€ κόστος πούλμαν (άνευ διευκρινίσεων)

Η Επιτροπή

Πράξη Διευθύντριας: 11η/17-03-2017


Βύρωνας, 14-03-2017

Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄τάξης του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στη Καλαμάτα, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο: 04-06/05/2017, επέλεξε το πρακτορείο Happy Days (135€/μαθητή), επειδή έκρινε την προσφορά του ως αρτιότερη και πιο συμφέρουσα.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 1. Panagiotopoulos           95€/μαθητή (δεν πληροί όλους τους όρους της προκήρυξης)
 2. Happydays                 135€/μαθητή
 3. Travel Bug                 138€/μαθητή
 4. Spalas                       150€/μαθητή
 5. Travel Mall                 152€/μαθητή
 6. Manesis                     155€/μαθητή
 7. Zorpidis                     160€/μαθητή
 8. Q-Holidays                 165€/μαθητή

Η Επιτροπή

Πράξη 10η/14-03-2017


Βύρωνας, 04-03-2015

Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄τάξης του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στη Θεσσαλονίκη, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο: 01-04/04/2016, επέλεξε το πρακτορείο Happy Days (119€/μαθητή), επειδή έκρινε την προσφορά του ως αρτιότερη και πιο συμφέρουσα.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 1. Manessis Travel         150€/μαθητή
 2. Connection                157-194€/μαθητή (αναλόγως ξενοδοχείου)
 3. @holidays                  145€/μαθητή
 4. Travel Mall                 138€/μαθητή
 5. Spalas                       135€/μαθητή
 6. IQ Holidays                150-195€/μαθητή (αναλόγως ξενοδοχείου)
 7. Mad Holidays              139€/μαθητή
 8. Happydays                 114-119€/μαθητή (αναλόγως ξενοδοχείου)

Η Επιτροπή

Πράξη 4η/09-03-2016


Βύρωνας, 09-03-2016

 Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την μονοήμερη εκδρομή των μαθητών των Α' & Β'΄τάξεων του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στον Μαραθώνα Αττικής που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 04-04-2016, επέλεξε το πρακτορείο DNA Travel, επειδή έκρινε την προσφορά του αρτιότερη και πιο συμφέρουσα.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 1. GR Tours                       410€ το 50άρι πούλμαν
 2. Thiamis Tours                363€ το 50άρι πούλμαν
 3. Παναγιωτόπουλος           340€ το 50άρι πούλμαν
 4. DNA Travel                    275€ το 50άρι πούλμαν
 5. Sandy & Katrin Coaches Η προσφορά απορρίπτεται (ανοικτή)
 6. KAKAYIAS Η προσφορά απορρίπτεται (εκπρόθεσμη)

Η Επιτροπή

Πράξη Διευθύντριας: 3/09-03-2016


Βύρωνας, 10-03-2015

 Αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων και αλλαγή πρακτορείου

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄τάξης του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στη Νήσο Σύρο (Ν. Κυκλάδων), που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο: 25-26-27/04/2015, μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα (Πράξη 3η/ -03-2015) και την απόσυρση της προσφοράς εκ μέρους του αρχικώς επιλεγέντος (Πράξη 2η/04-03-2015) πρακτορείου IQ Holidays, επέλεξε τον επόμενο μειοδότη Happy Days, ο οποίος επιπροσθέτως βελτίωσε την προσφορά του στην τιμή των 128€ ανά μαθητή.

Η Επιτροπή

Πράξ 4η/09-03-2015


Βύρωνας, 04-03-2015

Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄τάξης του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στη Νήσο Σύρο (Ν. Κυκλάδων), που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο: 25-26-27/04/2015, επέλεξε το πρακτορείο IQ Holidays, επειδή έκρινε την προσφορά του ως αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα.

 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 

 1. Manessis Travel         163€/μαθητή
 2. AT Holidays               155€/μαθητή
 3. Natsis Travel             150€/μαθητή
 4. Spalas                      150€/μαθητή
 5. Travel Mall                148€/μαθητή
 6. Happy Days              140€/μαθητή
 7. IQ Holidays               128€/μαθητή

 

Η Επιτροπή

Πράξη 2η/04-03-2015


Βύρωνας, 26-03-2013

 Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την μονοήμερη εκδρομή των μαθητών των Α' & Β' τάξεων του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στο Ναύπλιο, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 19-04-2013, επέλεξε το πρακτορείο GR Tours s.a., επειδή έκρινε την προσφορά του αρτιότερη και πιο συμφέρουσα. Η τιμή ανά μαθητή που προσέφερε είναι: 8,60€/μαθητή (προϋπόθεση η συμμετοχή 160 μαθητών και άνω)

Άλλη προσφορά που κατατέθηκε ήταν:

 1. Παναγιωτόπουλος Τours:  10,62€/μαθητή (προϋπόθεση η συμμετοχή 160 μαθητών και άνω)

Η Επιτροπή


 Βύρωνας, 21-03-2013

 Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφορών

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων, για την μονοήμερη εκδρομή-κρουαζιέρα των μαθητών της Γ΄τάξης του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα στον Αργοσαρωνικό που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 19-04-2013, επέλεξε το πρακτορείο IQ Holidays, επειδή έκρινε την προσφορά του αρτιότερη και πιο συμφέρουσα.

 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:

 

 1. G.E. Travel          38€/μαθητή
 2. Manessis Travel   36€/μαθητή
 3. IQ Holidays          33€/μαθητή

 

Η Επιτροπή